Basia Goszczynska Header Image

EXHIBITIONS
WORK
 
CV
CONTACT
Instagram Icon

Basia_Goszczynska_Trap_01

Basia_Goszczynska_Trap_02

Basia_Goszczynska_Trap_03

Basia_Goszczynska_Trap_04

Basia_Goszczynska_Trap_05

Basia_Goszczynska_Trap_06

Basia_Goszczynska_Trap_07

Basia_Goszczynska_Trap_08

Basia_Goszczynska_Trap_09

Basia_Goszczynska_Trap_10

Basia_Goszczynska_Trap_01

Trap 1 - 11
marine debris
dimensions variable

< previous work next work >
back to thumbnails

 

© Basia Goszczynska